A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

O onemocnění

Zdraví je nejdůležitější hodnotou lidského života. Společnost Agency MM Health pracuje pro zlepšení kvality lidského života tím, že umožňuje lidem cítit se lépe, prostřednictvím podpůrné terapie onemocnění. Je pro nás klíčové porozumět potřebám pacientů a jejich nemocem. Spolupráce s pacientskými organizacemi a lékaři - specialisty je jednou z cest, která nám poskytuje důležité informace a napomáhá našemu úsilí přicházet s novými produkty ve zdravotnictví. Pacientské organizace a lékaři poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně. Společnost Agency MM Health aktivně spolupracuje s lékaři i pacientskými organizacemi s cílem podpory lidského zdraví.

Hygiena uší

Lidské ucho (Auris) je párový smyslový orgán sluchu a rovnováhy tvořený vnějším, středním a vnitřním uchem. Vnější zvukovody ucha se průběžně plní ušním mazem. Nadměrná tvorba ušního mazu může být příčinou mnohých obtíží jako hučení, pískání, šum, nerovnováha ušního tlaku a pocit zalehnutých uší.Nedostatečná péče věnovaná hygieně vnějšího ucha může vést ke zhoršení průchodnosti zvukovodu.
Důsledkem toho může být nejen snížení přenosu zvuku, ale i možnost vzniku příznivých podmínek pro mikroorganismy, které jsou zdrojem zdravotních potíží s možnými vážnými následky.

Ušní vosk, nazývaný v lékařské terminologii také ušní maz (lat. cerumen), je nažloutlá, voskovitá látka vylučovaná žlázami umístěnými v přední části zevního zvukovodu při ušním boltci. Jedná se o směs lepkavého sekretu mazových žláz a méně lepkavého sekretu z modifikovaných apokrinních potních žláz a odlupujících se kožních buněk vystýlajících zvukovod. Zabraňuje rozmnožování bakterií a plísní a chrání ucho před infekcemi.

Ušní maz plní důležitou úlohu při „promašťování“ zevního zvukovodu, čímž ho chrání před poškozením a zabraňuje pronikání a ulpívání vody v uchu. 

Maz tvořený v uchu je hustá fyziologická substance, vylučovaná mazovými žlázami po celé délce vnějšího zvukovodu. Za normálních podmínek zabezpečuje ochranu ušních kanálků proti různým infekcím, ale pokud dojde k jeho nahromadění, v uších nás svrbí, hučí a můžeme pocítit i snížený přenos zvuku. Ušní maz plní důležitou roli při samočištění ucha, protože zachycuje jemné cizorodé částice, jako například prach a nečistoty, aby se nehromadily před blánou bubínku. Čištění zvukovodu je výsledkem migrace buněk epitelu a je podporováno pohyby čelisti. Spolu s ušním mazem jsou transportovány nečistoty, které se shromažďují ve zvukovodu. Pohyby čelisti přemisťují nečistoty přiléhající ke stěnám ve směru vývodu zevního zvukovodu. 

Ušní maz je přirozeným ochranným sekretem a za normálních okolností by se neměl z vnitřku zvukovodu odstraňovat, s výjimkou případu, kdy se nahromadí u vývodu ze zvukovodu. Je užitečný a netřeba s ním za každou cenu bojovat. Až nahromaděné mazové zátky zvukovod uzavírají a způsobují zhoršení sluchu.