A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

O onemocnění

Zdraví je nejdůležitější hodnotou lidského života. Společnost Agency MM Health pracuje pro zlepšení kvality lidského života tím, že umožňuje lidem cítit se lépe, prostřednictvím podpůrné terapie onemocnění. Je pro nás klíčové porozumět potřebám pacientů a jejich nemocem. Spolupráce s pacientskými organizacemi a lékaři - specialisty je jednou z cest, která nám poskytuje důležité informace a napomáhá našemu úsilí přicházet s novými produkty ve zdravotnictví. Pacientské organizace a lékaři poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně. Společnost Agency MM Health aktivně spolupracuje s lékaři i pacientskými organizacemi s cílem podpory lidského zdraví.

Podrážděná nosní sliznice
Hygiena uší
Rady pro zdravé uši